Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Oferta de compra als accionistes de Banc Sabadell

BBVA presenta una oferta de compra als accionistes de Banc Sabadell

BBVA ha presentat una oferta de compra als accionistes de Banc Sabadell, en què ofereix el bescanvi d'una acció de BBVA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell.
La transacció té com a objectiu la unió de dues grans entitats complementàries en un nou banc amb més escala i capacitat de capturar sinergies.

FINALITAT DE L'OPERACIÓ

1.

Guany d'escala a Espanya per ser un banc més competitiu.

2.

Combinació de negocis molt complementaris.

3.

Captura de sinergies substancials.

4.

Creació d’una franquícia més forta i rendible, amb més capacitat d’inversió.

Claves accionistas Sabadell desktop cat 2806
Claves Accionistas BBVA desktop cat 2806

El paper de la banca a la societat